SNS Reaal is een Nederlandse bankverzekeraar met verzekeringen, hypotheken en bancaire producten op zowel de particuliere als de zakelijke markt.

juli 2010 - februari 2011
Programmamanager Taskforce AOV Opzetten en managen van het programma Taskforce AOV. Verbeteren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe aspecten binnen het bedrijfsonderdeel AOV (Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen) om op basis van deze nieuwe propositie actief de zakelijke markt te bewerken en marktonderscheidend te zijn. Verbetering of ontwikkeling op het gebied van servicing, producten, diensten en premies.