De samenwerking begint met een oriënterend gesprek, waarin de vraag van de opdrachtgever wordt besproken. Daarna bekijken beide partijen of er sprake is van een ‘match’. Zo ja, dan worden concrete afspraken gemaakt over het doel en de duur van de opdracht, het aantal uren en het bijbehorende uurtarief.